RUŽE

Stromčekové ruže jednofarebné

18,- Eur/ks.

Stromčekové ruže dvojfarebné 22,- Eur/ks.

Stromčekové ruže previsnuté 22,- Eur/ks.

Kríkové ruže

Ťahavé ruže-popínavé

Monaco stromčeková

Jive stromčeková